Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
March 17, 2023
Δράση για την τεκμηρίωση ισχυρισμών υγείας για ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ-ΠΓΕ

Δράση για την τεκμηρίωση ισχυρισμών υγείας για ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ-ΠΓΕ

Η αξία των ελληνικών προϊόντων με ονομασία προέλευσης, παρότι γνωστή και δεδομένη, είναι ελάχιστα μεθοδικά τεκμηριωμένη. Ως επακόλουθο, κάθε προσπάθεια ποσοτικής καταγραφής των ωφελειών στην τοπική […]
Skip to content