πληρωμές
June 30, 2023

Ομάδες Παραγωγών: υποβολή αιτημάτων πληρωμής

Από 23 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου 2023 τα αιτήματα για την δ’ και ε’ δόση. Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που κάποιος δικαιούχος υποβάλει ενιαίο αίτημα πληρωμής, […]
Skip to content