φρούτα
December 8, 2023

Ποιες είναι οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη γεωργία στην ΕΕ μέχρι το 2035

Η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές του αγροτικού τομέα δεν είναι κάτι καινούργιο. Είναι μια έκθεση στην οποία η ΕΕ επιχειρεί να […]
Skip to content