Προγράμματα χρηματοδότησης Ομάδων Παραγωγών

Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Ελλάδας είναι η συσπείρωση των παραγωγών σε Ομάδες ή Οργανώσεις για να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό παρέχονται διαφόρων τύπων χρηματοδοτήσεις οι οποίες ενισχύουν Ομάδες/Οργανώσεις Παραγωγών στην υλοποίηση των σχεδίων τους.

Τα κυριότερα προγράμματα χρηματοδότησης που αφορούν έναν ή περισσότερους κλάδους είναι:

  • Προγράμματα Εργασίας ΟΕΦ. Τα προγράμματα αυτά αφορούν αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών στον τομέα ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς. Στην Ελλάδα υλοποιούνται από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας σε τριετείς κύκλους με κύριο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς. Πρόκειται για προγράμματα τα οποία λόγω του υψηλού ποσοστού ενίσχυσης (το οποίο για ορισμένες δράσεις πλησιάζει στο 90%) δεν έχουν υψηλές απαιτήσεις σε κεφάλαιο προς επένδυση. Τα προγράμματα για την περίοδο 2015-2018 βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ για την περίοδο 2018-2021 θα πρέπει να υποβληθούν προς έγκριση εντός του Φεβρουαρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

  • Μέτρο 9 Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών. Η χρηματοδότηση αφορά σε πρόσφατα αναγνωρισμένες Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών ανεξαρτήτως κλάδου και τομέα. Το Μέτρο έχει ως στόχο τη στήριξη της Ομάδας/Οργάνωσης Παραγωγών για τα πρώτα πέντε έτη λειτουργίας της με ένα κατ’αποκοπή ποσό ύψους μέχρι 100.000 € ανά έτος υπό την προϋπόθεση της επίτευξης των στόχων που θέτει η Ομάδα στο επιχειρηματικό της σχέδιο. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

  • Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών. Τα προγράμματα αφορούν μόνο στον τομέα των οπωροκηπευτικών και υλοποιούνται από αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών με ίδιους πόρους και με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί ή στο 4,1% της αξίας της παραγωγής που διετέθη στο εμπόριο από την ΟΠ την περίοδο αναφοράς. Η διάρκεια των προγραμμάτων κυμαίνεται από τρία μέχρι πέντε έτη και για την εφαρμογή του προγράμματος η κάθε Οργάνωση συστήνει Επιχειρησιακό Ταμείο. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νίκος Διαμαντίδης,

Γενικός Διευθυντής της Simbiosis- Υπηρεσίες & Συστήματα Υποστήριξης Επιχειρησιακών Αποφάσεων 

Skip to content