Νέα παράταση για την υποβολή αιτημάτων πληρωμής του Μέτρου 9
Νέα παράταση για την υποβολή αιτημάτων πληρωμής του Μέτρου 9

Κατόπιν απόφασης που έλαβε η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων πληρωμής για τους δικαιούχους του Μέτρου 9 παρατείνεται μέχρι τις 14 Μαίου 2024.

Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτημάτων πληρωμής η οποία αρχικά είχε οριστεί μέχρι της 31/10/2023.

Με την 1η παράταση ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε η 29/12/2023. Με τη 2η παράταση ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε η 29/3/2024 και με την 3η παράταση ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε η 15/4/2024.

Σημειώνεται ότι το Μέτρο 9 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 και είχε ως στόχο τη συσπείρωση των παραγωγών σε ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών, με σκοπό να βοηθηθούν και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη – μέσω της αύξησης του όγκου του διαπραγματευόμενου προϊόντος – σε σχέση με την παραγωγή και την εμπορία, να διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών αγοραστών και να μειώσουν το ανά παραγωγό κόστος των συλλογικών επενδύσεων.

Κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο η αντίστοιχη παρέμβαση είναι η Π3-77-1.1 του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ η οποία είχε τεθεί σε διαβούλευση τον 07/2023 και αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του προσεχούς διαστήματος. Υπενθυμίζεται ότι τόσο στο Μέτρο 9 όσο και στη νέα παρέμβαση Π3-77-1.1 παρέχεται ενίσχυση σε ετήσια βάση με τη μορφή ποσού στήριξης (κατ΄ αποκοπή ενίσχυση) που αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της ομάδας παραγωγών ή οργάνωσης παραγωγών. Το ποσό στήριξης καταβάλλεται ανά έτος ως ακολούθως:

  • 10% της της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 1ο έτος μετά την αναγνώριση (σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 8 σημείο β) του Καν. (ΕΕ) 2021/2115)
  • 8% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 2ο έτος μετά την αναγνώριση
  • 6% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 3ο έτος μετά την αναγνώριση
  • 4% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 4ο έτος μετά την αναγνώριση
  • 2% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 5ο έτος μετά την αναγνώριση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ

Skip to content