Στην τελική ευθεία η νέα εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων του ΑΣ Αγίου Στεφάνου

Το χρόνιο πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων του ελαιοτριβείου του ΑΣ Αγίου Στεφάνου οδεύει προς οριστική επίλυση.

Με την καινοτόμο μέθοδο της γεωχημικής επεξεργασίας που έχει επιλεγεί δημιουργούνται πολλαπλά οφέλη στα οποία περιλαμβάνονται η μικρότερη κατανάλωση ενέργειας για την επεξεργασία των αποβλήτων, η παραγωγή αδρανοποιημένης λάσπης που είναι κατάλληλη για χρήση ως εδαφοβελτιωτικό, η δυνατότητα ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης του παραγόμενου επεξεργασμένου νερού κλπ.

Ο εξοπλισμός της νέας εγκατάστασης χρηματοδοτείται από το τριετές πρόγραμμα εργασίας που υλοποιεί ο ΑΣ Αγίου Στεφάνου ως Οργάνωση Παραγωγών στον Τομέα Ελαιολάδου και αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία εντός του έτους.

Skip to content