Χρήσιμες πληροφορίες για τις Ομάδες Παραγωγών και τα μέλη τους

Κατόπιν απόφασης που έλαβε η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων πληρωμής για τους δικαιούχους του Μέτρου 9 παρατείνεται μέχρι τις 14 Μαίου […]

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ημερομηνίες για τις υποβολές νέων προγραμμάτων οπωροκηπευτικών. Στις 29 Δεκεμβρίου 2023 δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση 1400/39526  η οποία ορίζει ότι κατ’ εξαίρεση για […]

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου διοργανώνει εκπαιδευτικό εξ αποστάσεως πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 250 ωρών/16 εβδομάδων με τίτλο Σύγχρονες Τάσεις στη […]

Ένα ακόμη σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έρχεται να προστεθεί στον ήδη μακρύ κατάλογο νόμων και αποφάσεων για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης. Μέσα από […]

Και για να είμαστε ακόμη πιο ακριβείς η προθεσμία αυτή αφορά μόνο αιτήσεις για νέα τριετή έως πενταετή επιχειρησιακά προγράμματα που ξεκινούν το 2024. Για προγράμματα […]

Κατόπιν απόφασης που έλαβε η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων πληρωμής για τους δικαιούχους του Μέτρου 9 παρατείνεται μέχρι τις 29 […]

Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον εγχειρίδιο δημοσίευσε η ΕΕ πρόσφατα στο οποίο αναλύονται διάφορες πτυχές που σχετίζονται με την κατάρτιση των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ομάδων Παραγωγών και των […]

Το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας εμφανίστηκε στο προσκήνιο μόλις πριν ένα χρόνο. Σκοπός του είναι η χορήγηση μικρών δανείων επενδυτικού χαρακτήρα ή κεφαλαίου κίνησης, για […]

16 αθέμιτες εμπορικές πρακτικές κατανεμημένες σε δύο λίστες παρουσιάζονται στον  Οδηγό Ανταγωνισμού για τον αγροτικό κλάδο. Στη μαύρη λίστα (black list) των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών οι […]

Η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές του αγροτικού τομέα δεν είναι κάτι καινούργιο. Είναι μια έκθεση στην οποία η ΕΕ επιχειρεί να […]

Μια σημαντική πολιτική συμφωνία επετεύχθη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την αναθεώρηση και ενίσχυση του συστήματος γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ) για κρασί, ποτά και […]

Κατόπιν απόφασης που έλαβε η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων πληρωμής για τους δικαιούχους του Μέτρου 9 παρατείνεται μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου […]

Skip to content